Một chút thông tin về Bựa

user_03

Uid: 33673
Thiếu úy

Giới thiệu

BuaVN - Bựa VN là một diễn đàn chung, nơi các thành viên của Phym18 JavHDO VlxxTube Bongda12h ( + hơn nữa ) có thể giao lưu, chia sẻ từ A đến Z, ngoài ra còn có thể góp ý, thắc mắc, yêu cầu mọi vấn đề liên quan tới BuaVN cùng hơn 4 website liên quan.

Thành viên

Tất cả thành viên được đăng bài, tương tác, bình luận không giới hạn, miễn không vi phạm nội quy của diễn đàn.

Điểm tài sản

Các hoạt động đăng bài, bình luận, tương tác cũng như việc được các thành viên khác bình luận, tương tác lên bài viết hay lượt xem trang cá nhân thì sẽ được cộng điểm tài sản, điểm tài sản sẽ được dùng để tăng cấp thành viên, qua đó được hưởng các quyền lợi theo các cấp độ tăng.

Cách cộng điểm:

  • Đăng bài: 5 điểm
  • Bình luận hoặc được bình luận: 2 điểm
  • Tương tác hoặc được tương tác: 1 điểm
  • Khách vào xem trang cá nhân: 1 điểm / 1 khách

Cấp độ:

Cấp độ
Điểm
Thành viên
0
Tân binh
2
Binh nhì
5
Binh nhất
10
Hạ sĩ
20
Trung sĩ
30
Trung sĩ nhất
50
Thượng sĩ
100
Thiếu úy
150
Trung úy
200
Đại úy
300
Thiếu tá
500
Trung tá
700
Đại tá
1000
Chuẩn tướng
2000
Thiếu tướng
5000
Trung tướng
10000
Đại tướng
20000
Nguyên soái
50000
Đại nguyên soái
100000
Tổng Tư Lệnh
200000

Bảo mật

Tất cả thông tin của thành viên được bảo mật, mặc định sẽ hiển thị mỗi tên, cấp độ điểm thành viên lên diễn đàn.

Nội quy

Nghiêm cấm tất cả các nội dung liên quan tới gây hại tới trẻ em, tôn giáo, chính trị, cùng các hành vi spam, gây hại tới website.

 
Top
amung